รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1062040202
รหัส Smis 8 หลัก :  62020145
รหัส Obec 6 หลัก :  040202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านทรัพย์มะนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  BanSubMaNao
ที่อยู่ :  หมู่ที่  10  บ้านบ้านทรัพย์มะนาว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ :  0956255395
โทรสาร :  
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  01/05/2522
อีเมล์ :  submanao.school@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.smn.ac.th
Facebook :  www.facebook.com/submanao.school
กลุ่มโรงเรียน :  
อปท. :  วังไทร
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  30 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:38:59 น.)

โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว